Jeugdleden

Het lidmaatschap voor de jeugdleden loopt van 1 augustus t/m 31 juli. met één opzeggingsmogelijkheid, voor 1 juli. Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5. Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd. Bij de jeugdleden  worden de volgende lidmaatschap tarieven gehanteerd:

  • Pupillen: Jeugdleden worden tot aan het kalenderjaar waarin zij de 10-jarige leeftijd bereiken, aangemerkt als pupillen. Men betaalt het aspiranten lidmaatschapstarief met ingang van het kalenderjaar jaar waarin men 10 wordt.

  • Aspiranten: Jeugdleden worden tot aan het kalenderjaar waarin zij de 12-jarige leeftijd bereiken, aangemerkt als aspirant-leden. Men betaalt het junior lidmaatschapstarief met ingang van het kalenderjaar jaar waarin men 12 wordt.

  • Junioren: Jeugdleden die in het lopende kalenderjaar de 18-jarige leeftijd bereiken, worden aangemerkt als seniorleden. Zij betalen het seniorentarief met ingang van het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt.

 Jeugdlid worden?

Jaarlid

Contributie (per jaar)

Pupil €   65,-
Aspirant €   85,-
Junior € 100,- 

 

 

Aanmelding jaar- en winterlidmaatschap: (niet van toepassing voor proefleden)

Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5.

Om lid te worden is het onderstaande vereist:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend “Aanmeldingsformulier voor Lidmaatschap NVLTB” +
  2. een volledig ingevuld en ondertekend formulier “MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO” +
  3. een recente Pasfoto van het nieuwe lid
  4. Deze formulieren vindt u in de bijlage van de bevestigings e-mail die u na de aanmelding automatisch wordt toegestuurd.

Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd.

Voor vragen, adreswijzigingen e.d. mail naar ledenadministratie@nvltb.nl

Lidmaatschap overzicht