Jeugdleden

Leuk dat je er over nadenkt om lid te worden van onze tennisverenging NVLTB! Het spelletje is leuk en kan tot aan hoge leeftijd gespeeld worden. Het is nog leuker als je er vroeg mee begint. Na aanmelding volgt een persoonlijke introductie met de club. We vinden het belangrijk dat je snel in contact wordt gebracht met de meerdere tennismogelijkheden die de club te bieden heeft. Zeker voor de jeugd is het aan te raden lessen te nemen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor de jeugdleden loopt van 1 januari t/m 31 december. met één opzeggingsmogelijkheid, vóór 1 december. Lid worden is het gehele jaar mogelijk. 

Bij de jeugdleden  worden de volgende lidmaatschap tarieven gehanteerd:

  • Jonge Junioren: dit zijn jeugdleden tot aan het kalenderjaar waarin zij de 12-jarige leeftijd bereiken. Men betaalt het lidmaatschapstarief voor Jonge junior van € 65,- per jaar.

  • Junioren: dit zijn jeugdleden vanaf het kalenderjaar waarin zij de 12-jarige leeftijd bereiken tot aan het kalenderjaar jaar waarin men 18 wordt.  Men betaalt het lidmaatschapstarief voor Junioren van € 100,- per jaar. In het jaar waarin men de 18-jarige leeftijd bereikt betalen zij het jonge seniorentarief van eveneens € 100,- per jaar. Dit tarief blijft gelden tot aan het jaar dat zij de 29-jarige leeftijd bereiken.

 Jeugdlid worden?

Jaarlid

Lees voor verdere informatie de verenigingsreglementen. Voor vragen, adreswijzigingen e.d. mail naar ledenadministratie@nvltb.nl

In onderstaande brochure vind je wat informatie om je op weg te helpen als nieuw lid van de NVLTB.

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht