Jeugdleden

Het lidmaatschap voor de jeugdleden loopt van 1 januari t/m 31 december. met één opzeggingsmogelijkheid, voor 1 december. Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5. Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd. Bij de jeugdleden  worden de volgende lidmaatschap tarieven gehanteerd:

  • Pupillen: Jeugdleden worden tot aan het kalenderjaar waarin zij de 10-jarige leeftijd bereiken, aangemerkt als pupillen. Men betaalt het aspiranten lidmaatschapstarief met ingang van het kalenderjaar jaar waarin men 10 wordt.

  • Aspiranten: Jeugdleden worden tot aan het kalenderjaar waarin zij de 12-jarige leeftijd bereiken, aangemerkt als aspirant-leden. Men betaalt het junior lidmaatschapstarief met ingang van het kalenderjaar jaar waarin men 12 wordt.

  • Junioren: Jeugdleden die in het lopende kalenderjaar de 18-jarige leeftijd bereiken, worden aangemerkt als seniorleden. Zij betalen het seniorentarief met ingang van het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt.

 Jeugdlid worden?

Jaarlid

Contributie (per jaar)

Pupil €   65,-
Aspirant €   85,-
Junior € 100,- 

 

 

Aanmelding jaar- en winterlidmaatschap: (niet van toepassing voor proefleden)

Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5.

Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd.

Voor vragen, adreswijzigingen e.d. mail naar ledenadministratie@nvltb.nl

In onderstaande brochure vind je wat informatie om je op weg te helpen als nieuw lid van de NVLTB.

Downloads:

Lidmaatschap overzicht