Vertrouwenscontactpersonen

De NVLTB wil een vereniging zijn waar alle spelers en gasten zich veilig en met plezier kunnen bezighouden met tennissen. Sport moet sportief blijven, want sportiviteit en res­pect dragen bij aan een plezierige sportbeoefening. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Bij de KNLTB en de NVLTB staan we voor een integere tennissport. Be­langrijk onderdeel daarvan is het gedrag op en rond de baan. Op en naast de tennisbaan dient iedereen zich eerlijk en sportief te gedragen, ook als er geen scheidsrechter bij is.

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Iedereen van recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheids­rechter, toeschouwer, volwassene of kind, ouder, vrijwilliger of bestuurder behoort zich sportief en integer te gedragen. Om ongewenst gedrag te voorkomen zijn er ge­dragscodes voor verschillende doelgroepen en een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen in de tennissport zich aan heeft te houden.

Omdat de NVLTB het belangrijk vindt dat ongewenste zaken bespreekbaar kunnen worden gemaakt zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. De vertrouwenscontactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging (tennissers, vrijwilligers, ouders, trainers, bestuurders, toeschouwers) die te maken heeft met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk/psychisch geweld of ander grensoverschrijdend gedrag. Als je twijfelt of een vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plek is, kun je dat altijd met hen bespreken. De vertrouwenscontactpersonen zijn onafhankelijk van de vereniging en een eerste opvang en aanspreekpunt. Zij stellen zich neutraal op en genieten het vertrouwen van de vereniging. Zij hebben te allen tijde een direct aanspreekpunt binnen het bestuur.

De vertrouwenscontactpersonen laten de betrokkene(n) het verhaal vertellen, bieden een luisterend oor, informeren over de procedure en bespreken mogelijke verwijzingen naar hulpverleners. Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen met derden gedeeld indien de betrokkene daarvoor toestemming geeft. Het is mogelijk telefonisch of per e-mail een afspraak te maken met één van de vertrouwenscontactpersonen of met beiden, per e-mail wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd.

Ernstige misdragingen (seksuele intimidatie, matchfixing, doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en ander ernstig wangedrag) dient de vereniging verplicht bij de KNLTB te melden. De bond neemt dan de zaak over van de vereniging en zal deze behandelen.

De vertrouwenscontactpersonen van NVLTB zijn:
Mieke Parmet (juriste) 06 5536 3959 miekeparmet@gmail.com
Frans Seesing (huisarts) 06 2294 0045 f.seesing@wxs.nl

Meer informatie over fair play en veilige sport: 
https://centrumveiligesport.nl/ en 
https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/

Inleiding Overzicht