Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.

(Voor automatische incasso dient u onder factuurgegevens toestemming te verlenen)
IBAN (bankrekeningnummer)
*
T.n.v. (Zoals vermeld op de bankpas) *
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Factuurgegevens
Hierbij machtig ik NVLTB om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN
af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
 
Akkoord automatische incasso*
LET OP: In principe is de automatische incasso verplicht. Daar kan in bijzondere situaties van afgeweken worden,
Indien u niet akkoord gaat met de automatische incasso bedragen de kosten € 10,00 per jaar.
 
Meerderjarigheidsverklaring
Indien de inschrijver minderjarig is, verklaart de meerderjarige ouder/verzorger van de minderjarige (tot 18 jaar)
door het versturen van dit formulier de verplichtingen m.b.t. het lidmaatschap voor hem/haar aan te gaan.
 
Voorwaarden van de NVLTB
Voor de voorwaarden van het NVLTB lidmaatschap KLIK HIER
Ik heb de voorwaarden van het NVLTB lidmaatschap gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden*
Opmerking