Bestuur

De activiteiten van de NVLTB worden in goede banen geleid door het bestuur, dat bestaat uit zeven leden:

Voorzitter: Eric Schouwenberg, voorzitter@nvltb.nl

Secretaris: Nynke Nammensma

Penningmeester: Henk Lette

Voorzitter Seniorspelcommissie: Jacco van der Gaag

Voorzitter Jeugdspelcommissie: Ton Olthof

Voorzitter Parkcommissie: Heleen le Grand

Voorzitter Commissie Ledenwerving & Behoud: Marjoleine Bartels

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur neemt besluiten over o.a. het onderhoud van het park en de banen, de tennisschool, tennisactiviteiten etc. Besluiten die niet alleen door het bestuur genomen mogen worden (bv. een contributieverhoging), worden aan de leden voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks plaatsvindt. Indien nodig wordt er een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven.

Heb je een vraag voor het bestuur? Mail dan naar bestuur@nvltb.nl.

Mocht je vraag betrekking hebben op de ledenadminstratie (e.g. wijzigen van gegevens) mail dan naar ledenadministratie@nvltb.nl.

Algemeen Overzicht