Competitie Ledentevredenheidsonderzoek 2019

Er is bekend wat competitiespelers vinden van de voorjaars- en najaarscompetitie 2019. De Senioren Spelcommissie heeft een korte vragenlijst afgenomen onder de competitiespelers om hun mening te peilen van het verloop van de van de voorjaars- en najaarscompetitie. 34 competitiespelers waarvan mannen en vrouwen gelijk verdeeld met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar vulden de vragenlijst in.

Er werden om hun mening gevraagd ten aanzien van onderstaande vier stellingen:

Stelling Geheel mee eens (%) Neutraal (%) Geheel mee oneens (%) Opmerking - Verbetersuggesties

1. Ik vond het tijdens competitiedagen

gezellig op de club.

79    18    3 Bezetting bij NJC zaterdag kan mogelijk beter

2. Ik vond dat een wedstrijddag te lang

duurde.

6 35 59 Maximum aantal teams lijkt bereikt op de vrijdagavond. Supertiebreak bij single op zaterdag?

3. Ik was tevreden met de indeling op de

verschillende ondergronden.

71 21 9 Er wordt naar wensen ondergrond geluisterd.

4. Ik wil graag een warme maaltijd

kunnen eten op mijn wedstrijddagen.

32 32 35 De warme maaltijd op VJC zaterdag wordt gewaardeerd.

De meeste competitiespelers ervaarden de wedstrijddagen als gezellig. Op de vrijdagavonden lijkt het maximum aantal teams te zijn bereikt. De meeste spelers waren tevreden met de indeling op de smashcourt en kunstgras. De competitiespelers van de VJC op zaterdag waarderen de warme maaltijd, er lijkt geen animo voor een maaltijd op de vrijdagavond. De SeniorSpelCommissie gaat met deze resultaten bekijken hoe zij de competitie nog verder kan verbeteren.

* week 45 (4 tm 10 november) 2019

Nieuws overzicht