Senioren

Het lidmaatschap voor senioren loopt van 1 januari t/m 31 december, met één opzeggingsmogelijkheid, voor 1 december. met uitzondering van het winterlidmaatschap, dat loopt van 1 november t/m 31 maart. Senioren zijn zij die 18 jaar of ouder zijn dan wel  in het lopende kalenderjaar de 18-jarige leeftijd bereiken. Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5. Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd.

Nieuwe leden mogen in de eerste drie maanden van hun lidmaatschap drie gratis proeflessen volgen op iedere eerste vrijdag van de maand van 19.45 - 20.45 uur.

Senior jaarlid worden?

Jaarlid

Contributie (per jaar)

Senior € 200,-
Winterlid € 130,-
Proeflid €   30,- (per 3 maanden)
Niet spelend lid €   25,-

 

 

 

 

 Aanmelding jaar- en winterlidmaatschap: (niet van toepassing voor proefleden)

Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5.

Om lid te worden is het onderstaande vereist:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend “Aanmeldingsformulier voor Lidmaatschap NVLTB” +
  2. een volledig ingevuld en ondertekend formulier “MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO” +
  3. een recente Pasfoto van het nieuwe lid
  4. Deze formulieren vindt u in de bijlage van de bevestigings e-mail die u na de aanmelding automatisch wordt toegestuurd.

Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd.

Jaar- of winterlid worden?

Jaarlid

Voor vragen, adreswijzigingen e.d. mail naar ledenadministratie@nvltb.nl

Lidmaatschap overzicht