Senioren

Het lidmaatschap voor senioren loopt van 1 januari t/m 31 december, met één opzeggingsmogelijkheid, voor 1 december. met uitzondering van het winterlidmaatschap, dat loopt van 1 november t/m 31 maart. Senioren zijn zij die 18 jaar of ouder zijn dan wel  in het lopende kalenderjaar de 18-jarige leeftijd bereiken. Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5. Het lidmaatschap geldt tenminste voor één jaar en wordt statutair zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd.

Nieuwe leden mogen in de eerste drie maanden van hun lidmaatschap drie gratis proeflessen volgen op iedere eerste vrijdag van de maand van 19.45 - 20.45 uur.

Senior jaarlid worden?

Jaarlid

Contributie (per jaar)

Senior € 200,-
Winterlid € 130,-
Proeflid €   30,- (per 3 maanden)
Niet spelend lid €   25,-

 

 

 

 

 Aanmelding Winterlidmaatschap: (niet van toepassing voor proefleden)

Lid worden is het gehele jaar mogelijk. Betaling van contributie is evenredig met het resterende deel van lidmaatschapsperiode met een afronding naar boven tot € 0 of € 5.

Het winterlidmaatschap geldt tenminste voor de periode november t/m maart en wordt statutair zonder opzegging automatisch met dezelfde periode verlengd.

N.B. Vermeld op het aanvraagformulier dat het een winterlidmaatschap betreft bij Opmerking

Winterlid worden?

Jaarlid

Voor vragen, adreswijzigingen e.d. mail naar ledenadministratie@nvltb.nl

Lidmaatschap overzicht