Algemene Ledenvergadering, dinsdag 20 februari

Het bestuur van de NVLTB nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 februari 2018. Locatie: clubhuis NVLTB. De aanvangstijd is 20.00 uur. De bijbehorende stukken zijn te vinden op de website onder kopje algemeen/stukken ALV 20 februari 2018; inloggen is hiervoor vereist.

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen

 3. Concept notulen van de algemene ledenvergadering van 18 februari 2017 en speciale ALV van 15 juni  2017

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Jaarverslag parkcommissie

 6. Jaarrekening 2017 (Henk)

 7. Verslag kascommissie (Henk)

 8. Begroting 2018 en meerjarenbegroting (Henk)

 9. Vaststellen contributie 2018

 10. Verkiezing bestuur, ledenadministratie, seniorenspelcommissie, jeugdspelcommissie, jeugdbestuur, kascommissie

 11. Verkiezing Lid van Verdienste
  Pauze

 12. Stand van zaken visie traject (Sonja)

 13. Wijzigingen / aanvullingen Huishoudelijk Regelement

 14. Principe besluit: voorstel om plan voor rookvrije vereniging te maken (Sonja)

 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Klik hier voor de agenda plus toelichting.

Downloads:

Nieuws Overzicht