Commissie duurzaamheid aan de gang

Zoals u heeft kunnen lezen zijn we eind vorig jaar gestart met de commissie duurzaamheid. De doelstelling van de commissie is om met concrete adviezen en maatregelen te komen hoe we op ons park duurzamer kunnen opereren. Dus niet alleen duurzaam in de betekenis dat het lang mee moet gaan (vinden we uiteraard wel fijn als club), maar met name ook dat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met milieu en klimaat

De commissie bestaat uit Monique Zwetsloot, René Siemens, Frank Zegers en Frank Kegels. Vanuit het bestuur zijn met name Erik van den Akker (park) en Hans Dijkstra (financiën) betrokken. Eind vorig jaar hebben we geprobeerd of we gebruik konden maken van een subsidieregeling voor sportclubs die 1 januari 2016 van start ging, maar dat was te kort tijd. De maatregelen zijn omvangrijk, de investeringen fors en dat vraagt grondige voorbereiding.

De eerste helft van dit jaar hebben we het nodige op een rij gezet. Van hieruit richten we ons met name op de volgende twee verbeteringen:

  • gebruik maken van LED-lampen voor de verlichting van de banen; hier is een proportionele reductie aan stroomverbruik mee te realiseren. Dit uiteraard onder het uitgangspunt dat het niet ten koste gaat van de lichtintensiteit en dus van het speelplezier. We zijn nu aan het rekenen welke investering hiervoor nodig is en wat de terugverdientijd is. We mikken er hierbij op zo mogelijk gebruik te kunnen maken van een nieuwe ronde van de eerder genoemde subsidieregeling voor sportclubs begin 2017.
  • toepassing van zonnepanelen voor opwekking van elektriciteit. We hebben gerekend aan investering, opbrengst, rendement en terugverdientijd. Omdat we als club ‘grootverbruiker’ zijn, zijn de condities voor teruglevering van stroom aanmerkelijk minder gunstig dan voor een particulier. Dit hebben we kunnen oplossen door een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie. Deze aanvraag is recent gehonoreerd zodat we er concreet mee verder kunnen.
    We gaan nu de volgende stap maken naar bouwkundige consequenties en offertes.

Met mogelijke maatregelen hebben we dus al een goede stap kunnen maken. Vervolgens vormt de financiering een belangrijk punt. We willen wel graag als bestuur, maar het gaat om veel geld. Hier gaan we dit najaar concreet mee verder, waarbij we ook serieus willen kijken naar alternatieve manieren van financiering, bijvoorbeeld met co-financiering van leden of met crowdfunding. Heb je ideeën of wensen over hoe we de club duurzamer kunnen maken ? Neem contact op en laat het svp weten aan één van de leden van de commissie. Wordt vervolgd in het najaar van 2016.

Erik van den Akker, parkcommissaris.

Nieuws Overzicht