2016: Het jaar van het Ledenbehoud

Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om nog even terug te blikken op het oude jaar. In februari 2015 heb ik de taak als voorzitter van de NVLTB op mij genomen. Een aantal grote projecten, waarvan sommigen al zijn opgestart door het vorige bestuur, zijn in 2015 afgerond. Het contract met de WUR over de nauwe samenwerking met de studenten tennisvereniging Walhalla is getekend en we zullen elkaar in de toekomst steeds vaker op de baan tegenkomen. De kunstgrasbanen 5 t/m 11 zijn gerenoveerd en zijn na wat zanderige weken weer goed bespeelbaar. Er is door een groep leden hard gewerkt om een Beleidsplan voor de komende vijf jaar op te zetten. Dit plan zal op de eerstvolgende ALV gepresenteerd worden. Ook heeft de vereniging er twee nieuwe commissies bij gekregen: Cie Ledenwerving en-behoud en Cie Duurzaamheid. Deze twee onderwerpen zullen in 2016 een grote rol spelen binnen de vereniging. En zo komen we bij de toekomstplannen voor het nieuwe jaar terecht.

Op 9 februari is onze vereniging alweer 95 jaar en werken we toe naar 2021 waarin we een eeuw tennis in Wageningen zullen vieren. Dat willen we natuurlijk met zoveel mogelijk leden doen en daarom is ons belangrijkste doel voor 2016 : trachten het dalende ledenaantal een halt toe te roepen. De Cie Ledenwerving en – behoud zal daarin een belangrijke rol spelen en jullie het komende jaar verrassen met allerlei plannen en activiteiten. Maar zonder jullie medewerking zullen die plannen en activiteiten niet gaan werken. We hebben jullie hulp dus hard nodig.

Het eerste wapenfeit is het proeflidmaatschap, dat per 1 januari in zal gaan. Wat houdt dit in? Voor het bescheiden bedrag van € 30 (€ 10,-- per maand) voor senioren (en gratis voor junioren) kan een ieder drie maanden kennismaken met de tennissport en onze gezellige vereniging. Ze kunnen – eventueel met een leenracket – een balletje gaan slaan. Aanmelden voor dat proeflidmaatschap is heel gemakkelijk via de website. Moedig je vrienden, buren en familieleden aan om het nieuwe jaar sportief te beginnen met een proeflidmaatschap bij de NVLTB! Dan kunnen niet alleen jullie vrienden, buren familieleden en kennissen hun goede voornemen om meer te gaan sporten of af te vallen daadwerkelijk tot uitvoering brengen! Zo slaan jullie 2 vliegen in een klap; je helpt je kennis en de vereniging!

Graag tot ziens op de tennisbaan op 11 januari voor het Nieuwjaarstoernooi en de opening van de gerenoveerde banen.

We gaan er met z'n allen een mooi jaar van maken met als motto: NVLTB: jong en dynamisch voor iedereen!

Namens het bestuur,

Ilona Vennegoor op Nijhuis,
Voorzitter NVLTB

Nieuws Overzicht