Wat doen de commissies?

De NVLTB draait op een grote groep actieve en enthousisaste vrijwilligers die in commissieverband de activiteiten binnen de vereniging organiseren. Hieronder vind je een korte omschrijving van de commissies binnen de vereniging en de taken die zijn uitvoeren.

De volgende vier commissies spelen een zeer belangrijke rol binnen de club. Vandaar dat de voorzitters ervan deel uitmaken van het bestuur.

Jeugd Spel Commissie (JSC)

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten van de NVLTB. Dat begint met de trainingen en contacten met Tennisschool Fit en de competitie van de rode, oranje, groene en gele jeugdspelers.

Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om het plezier en de teambuilding te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn de clubkampioenschappen, het open jeugdtoernooi, het vriendjes- en frietjes tennis, filmavonden, activiteiten rondom Sinterklaas, Nieuwjaar en Pasen, maar ook een bezoek aan een professioneel tennistoernooi in Nederland. Kortom, heel veel activiteiten om de jeugdspelers van de NVLTB naar de baan te halen en hen met veel plezier samen met hun team- en trainingsgenootjes te laten tennissen!

Kantine Commissie

Het beheer van de kantine valt als geheel onder deze commissie. Hieronder valt ook het organiseren van de bardiensten.

Commissie Ledenwerving en Behoud

De commissie Ledenwerving en Behoud heeft tot doel het aantal leden te stabiliseren en toe te laten nemen. Vooral de jeugd heeft onze aandacht. We organiseren diverse activiteiten om jeugd op ons park te krijgen en zo te laten zien hoe leuk tennis is! Voor de bestaande en vooral nieuwere leden proberen we activiteiten en lidmaatschapsvormen te ontwikkelen die aansluiten bij de diverse behoeftes. We faciliteren in het makkelijk vinden van tennismaatjes. Er zijn veel activiteiten voor verschillende soorten spelers. Recreanten, competitie- en toernooispelers, beginners en gevorderden, jong of oud, iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij de NVLTB en daar kunnen we allemaal aan bijdragen!

Senior Spel Commissie (SSC)

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten die georganiseerd worden voor senior leden. De SSC heeft nauwe contacten met subcommissies, denk hierbij bijv. aan de recreatiecommissie en toernooicommissies. De leden van de SSC organiseren de landelijke KNLTB competities.

 

De andere commissies van de NVLTB leveren ook allemaal een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de club.

Administratie

Automatiseringscommissie

Banencommissie

Barpouleteam

Beheer tennisballen

Clubkampioenschappencommissie junioren

Clubkampioenschappencommissie senioren

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Wageningse Kampioenschappen Single en Dubbel. Dit omvat het publiceren en onder de aandacht brengen van het toernooi onder de leden, het werven van deelnemers, het plannen van de wedstrijden, het verzorgen van prettige en stimulerende wedstrijdomstandigheden en uiteindelijk het huldigen van de kampioenen. Om alle leden van zowel Walhalla als NVLTB de mogelijkheid te bieden aan zoveel mogelijk onderdelen mee te doen worden er jaarlijks twee toernooien georganiseerd. De single kampioenschappen in maart en de dubbel kampioenschappen direct na de zomervakantie. Voor alle vragen over deze toernooien kan je voor, tijdens of na het toernooi bij de commissieleden terecht. Die bestaat (natuurlijk) uit leden van zowel Walhalla als NVLTB.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie regelt de interne en externe communicatie van de NVLTB. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en voor het versturen van nieuwsberichten. Ook houden ze zich bezig met de facebookpagina van de vereniging, de muurkrant op het scherm in de clubhuis en publicaties in de media (kranten of tijdschriften). Contact opnemen kan via communicaticommissie@nvltb.nl.

Clubfotograaf

Jeugdbestuur

Kascommissie

Opentoernooicommissie

Het Wageningen Open is een KNLTB toernooi en wordt georganiseerd door de NVLTB, samen met de studenten-tennisvereniging Walhalla. Het is een open toernooi voor leden en voor spelers van buitenaf. Er wordt gespeeld is de categorieën 2 t/m 8 en in de dubbels zijn er ook 35+ categorieën. Het toernooi vindt plaats in september. De commissie verzorgt de planning van de wedstrijden. Verder zorgt de commissie voor een ontspannen sfeer rond de spannende wedstrijden.

Openjeugdtoernooicommissie

Parkcommissie

Parkpouleteam

Recreatiecommissie

Senior 50 plus eendagstoernooicommissie

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en beheren van de sponsors van de vereniging. Contact kan gelegd worden via sponsorcommissie@nvltb.nl.

 Tuincommissie

 Veterantentoernooicommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Open Veteranen Dubbel toernooi, één van de gezelligste toernooien van de regio! Dit omvat het afstemmen met de KNLTB, publiceren van het toernooi via oude en nieuwe media en het zorgen voor een entourage waarin het de deelnemers en toeschouwers gedurende het toernooi aan niets ontbreekt.