NVLTB steunt zijn vrijwilligers

Om de vrijwilligers van onze vereniging te bedanken is een spandoek opgehangen op de club. 

Na 1 juni toen de eerste coronagolf wegebde, was het druk met soms meerdere aanmeldingen voor een (proef)lidmaatschap per dag. Het ledenaantal van NVLTB  steeg van 782 naar 858 leden. Om toch alles draaiend te houden waren vele vrijwilligers achter de schermen aan het werk en deze werden afgelopen week met een ludieke actie bedankt.  NVLTB draait volledig op vrijwilligers en vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van onze vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. In totaal zijn meer dan 100 vrijwilligers in commissies actief. Het is daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk.  

Vier personen van de tennisclub volgen momenteel de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT), van Sportservice Nederland. MVKT is een methode om meer leden van een sportvereniging te interesseren voor vrijwilligerstaken. Centraal staat dat de club meer handvatten krijgt voor het werven van vrijwilligers en dat ze gaan onderzoeken hoe ons vrijwilligersbeleid verbeterd kan worden.  

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleider Jordi Maassen v/d Brink: "Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.'  

'Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij' stelt de vrijwilligerswerkgroep. "Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken." 

 

Nieuws Overzicht