Ondanks corona blijft de club financieel gezond

Het coronavirus heeft niet alleen effect gehad op de spelvreugde en sociale interactie op de club;  ook de financiën kwamen onder druk te staan. Tijdens de digitale ALV van 23 maart deed penningmeester Henk Lette een financieel boekje open over het afgelopen jaar. Hieruit bleek dat sommige beperkingen ook een voordeel hebben.

Het is een raar en soms zwaar jaar geweest. In 2020 moesten ook voor de NVLTB veel activiteiten aangepast worden of gingen niet door. Soms konden daardoor kosten bespaard worden, maar de doorlopende lasten (verzekeringen, leningen, energie en onderhoud) moesten toch opgebracht worden.
De kantine is effectief ongeveer de helft van het jaar open geweest, waardoor de omzet dus ook navenant was en de brutomarge uiteindelijk – dankzij de kantinecommissie en de consumpties door de leden! – netjes op de helft van een normaal jaar is gekomen. BTW-afdrachten van de kantine bleken echter door verminderde omzet opeens juist wel tot een positief resultaat te leiden: meer aftrekbare kosten tegenover minder af te dragen BTW. Een ander voordeel: de coronasubsidies TOGS en TASO-II van de Ministeries van Economische Zaken en VWS die ook voor amateursportorganisaties waren opengesteld. Verlies aan omzet kon zo gedeeltelijk gecorrigeerd worden.
Behalve deze coronagerelateerde subsidies was er nog de BOSA-subsidie van het Ministerie van VWS. Onder bepaalde voorwaarden werd er 20%  vergoed van de kosten van onderhoud aan sportaccomodaties en sportmiddelen. De werkzaamheden aan de akoestiek in het clubhuis, de reparaties aan het dak, het schilderen van het gebouw en de aanleg van het nieuwe en grotere terras hebben ons zo een kleine € 15.000,- opgeleverd. Samen met een verhoogd aantal leden gedurende het jaar en dus hogere contributie-inkomsten, hielden we in 2020 daardoor een bescheiden positief resultaat over.
Ondanks nog een tweede onvoorspelbaar coronajaar in 2021 kon de penningmeester met behulp van de Meerjarenbegroting laten zien dat als rekening gehouden wordt met alle in de toekomst verwachte investeringen en verplichtingen het langeretermijnplaatje van de financiële situatie van de club er nog steeds gezond uitziet. Dat is met het coronavirus op de loer toch een geruststelling!

Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op onze website in de beveiligde omgeving bij het tabje “Algemeen” bij de stukken van de ALV 2021.

Nieuws Overzicht