Verdere beperkingen in het gebruik van de tennisbanen en clubhuis

Rutte zei het niet helemaal goed tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag: we kunnen toch allemaal blijven dubbelen. Helaas klopt de rest van zijn uitspraken wel. We gaan in feite terug naar de situatie van juni van dit jaar. Dat wil zeggen: je komt alleen naar de NVLTB met een afspraak (reservering, les of werkzaamheden) en verlaat na afloop van die afspraak meteen het park. Het terras is weer gesloten. Het clubhuis is alleen toegankelijk voor hoge nood: toilet, AED, baanverlichting en werkzaamheden. Het advies is om water en eventueel een paraplu van thuis mee te nemen en vooraf naar het toilet te gaan.

 

Gelukkig kunnen op de banen het vrijspelen en trainen voor kinderen én volwassenen min of meer doorgaan zoals we de laatste maanden gewend zijn. Volwassenen moeten nu ook tijdens het spel zorgen dat ze altijd 1,5 meter afstand houden.  

Alle officiële competities en toernooien van de KNLTB zijn afgelast. Ook intern is het niet meer mogelijk om wedstrijden voor groepen volwassenen te organiseren. Activiteiten als social tennis, laddercompetitie en winterdubbels kunnen alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden:

 • Banen zijn vooraf gereserveerd op naam voor maximaal 4 personen per baan
 • Spelers spelen alleen op de voor hen gereserveerde baan
 • Geen groepsvorming voor, tijdens of na het spelen
 • Een organisator houdt toezicht op de naleving van de voorschriften

We hopen dat alle aanscherpingen het gewenste effect hebben op de verspreiding van corona zodat we snel weer iets meer gezelligheid rond de banen kunnen beleven. Tot die tijd: geniet van de sport!

Meer uitgebreid zijn de richtlijnen van de KNLTB vanaf 14 oktober 22u:

Voor de jeugd (tot 18 jaar):

 • Trainen mag, met leraar, zonder beperking in groepsgrootte
 • Vrij spelen mag, zonder beperking in groepsgrootte
 • (Officiële) wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan.
 • Interne wedstrijden en onderlinge potjes zijn wel toegestaan.

 Voor volwassenen van 18 jaar en ouder:

 • Trainen mag onder voorwaarden, maximaal 4 personen per baan
 • Vrij spelen mag, maximaal 4 personen per baan (dus dubbelen mag)
 • (Officiële) wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan.
 • Georganiseerde (interne) wedstrijden voor groepen zijn niet toegestaan.

 In zijn algemeenheid geldt:

 • Gebruik je verstand en zoek de grenzen niet op.
 • Mondkapje op vanaf 13 jaar in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
 • Tijdens het spelen en trainen is mondkapje niet verplicht.
 • Kantine, bar, keuken en terras zijn gesloten.
 • Het clubhuis is alleen open voor gebruik toilet (in noodgevallen), AED en de verlichting van de banen.
 • Het clubhuis mag gebruikt worden voor noodzakelijke werkzaamheden, ter beoordeling van het bestuur, maar nooit door meer dan 4 personen tegelijk.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder afspraak (reservering van een baan, les, werk).
 • Bezoekers en publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.
 • Vermijd fysiek contact en hou altijd 1.5 meter afstand.
 • Verlaat na je afspraak direct het park.

 De echte liefhebbers vinden nog meer details op: corona.knltb.nl

Nieuws Overzicht