Nieuwe maatregelen: kantine weer dicht

Het virus laait weer op. Vanaf dinsdag 29 september 18.00u gelden strengere maatregelen, voorlopig voor 3 weken, in de hoop dat een echte lockdown dan niet nodig is. Voor de NVLTB betekent dit dat de kantine weer dichtgaat, maar dat we gelukkig wel kunnen blijven tennissen. We gaan min of meer terug naar de situatie voor 1 juli: reserveren – komen – tennissen – gaan. Het clubhuis is alleen open voor het noodzakelijk gebruik van toiletten, kleedkamers, baanverlichting en aed.

De regels
Gelukkig zijn er nog geen besmettingen bekend bij de NVLTB en Walhalla, en dat houden we graag zo. Alle leden moeten veilig kunnen komen tennissen. We verwachten dat de gemeente de komende tijd intensiever zal handhaven. Om al die redenen doen we opnieuw de oproep om je goed aan de volgende regels te houden:

  • Blijf thuis als je (lichte) klachten hebt of een huisgenoot met corona, koorts of benauwdheid (tenzij die negatief getest is);
  • Hou altijd anderhalve meter afstand, vermijd drukte en geef elkaar de ruimte;
  • Was of ontsmet je handen;
  • Gebruik de routes op het park en in het clubhuis;
  • Kom alleen naar het park met een reservering of les, kom maximaal 10 minuten van te voren en verlaat na het spelen direct het park;
  • Toeschouwers mogen we niet meer toelaten. Dit geldt ook voor ouders van kinderen die lessen of vrijspelen (maar niet voor begeleiders jeugdcompetitieteams);
  • De kantine is dicht, ook voor vergaderingen. Alleen mensen die ter plaatse werkzaamheden voor de club doen, kunnen naar binnen;
  • En: wees altijd aardig tegen de mensen die ervoor zorgen dat de NVLTB blijft draaien – zelfs wanneer ze je vragen om je aan een van bovenstaande regels te houden.

Meer informatie op o.a.: www.rivm.nl, nocnsf.nl/sportprotocol, corona.knltb.nl, www.khn.nl.

Competitie gaat door
Ondanks de aanscherping heeft de KNLTB besloten dat alle competitiewedstrijden doorgaan, zolang het weer het toelaat. Het is ons nog niet helemaal duidelijk hoe dit precies moet zonder bar of kantine. We wachten op nadere informatie en beraden ons op hoe we het allemaal zo goed mogelijk kunnen regelen. Voor het weekend krijgen de teamcaptains bericht.

Bedankt!
Het is voor ons allemaal hartstikke jammer dat de kantine weer dicht moet. Maar voor de mensen van de kantinecommissie is het echt balen. Ze hebben de afgelopen maanden hard en veel gewerkt om de bar, kantine en terras volgens de regels in te richten en te beheren. Dankzij hen hebben we een paar weken heerlijk kunnen genieten van een drankje op het terras en heeft de bar weer wat omzet gemaakt. Juist vorige week hebben ze in korte tijd de kantine weer heringericht, zodat een beperkt aantal competitieteams of vrijspelende leden lekker binnen kon zitten. Helaas blijkt dat nu voor niks te zijn geweest. Om ze te helpen over deze teleurstelling heen te komen: een extra warm applaus voor de hele kantinecommissie!

 

 

Nieuws Overzicht