Invullen bardiensten voor 2020: van 16 december tot 1 maart

De bardiensten voor dit jaar kunnen nog altijd worden ingevuld. De bardienstverplichting is een belangrijke pijler onder het karakter van de NVLTB als vrijwilligersorganisatie die als doel heeft om haar leden in verenigingsverband te laten tennissen. Bovendien draagt de bardienstverplichting bij aan de financiële gezondheid van de club en de betaalbaarheid van lidmaatschap en consumpties voor leden en gasten. 

Log in op de NVLTB website, klik dan op ALGEMEEN en BARDIENST. Kies dan de maand waarin je je bardienst wil doen en klik op INSCHRIJVEN bij de vrije bardienst van jouw keuze.

Als je echt niet (volledig) aan de bardienstverplichting wilt of kunt voldoen, en niet in aanmerking komt voor een van de vrijstellingen, kun je bardiensten afkopen.

Nog even de uitgangspunten: bij een jaarlidmaatschap horen 6 bardiensten van 2 uur, zomerleden en winterleden hebben 3 bardiensten. Je bent bardienstplichtig vanaf het jaar dat je 19 wordt tot en met het jaar dat je 77 wordt. Functionarissen en actieve vrijwilligers van sommige commissies zijn vrijgesteld, zij zijn daar zelf van op de hoogte. Het overzicht van deze vrijstellingen is op te vragen bij bestuur@nvltb.nl.

Met ingang van 2020 is er een kleine aanpassing in de normale gang van zaken. In plaats van al je verplichte bardiensten te doen óf alles af te kopen, kun zelf kiezen hoeveel bardiensten je doet en hoeveel je afkoopt. Afkoop van bardiensten hoef je niet meer te melden. Je schrijft je in voor het aantal bardiensten in dat je wilt doen en ontvangt automatisch een factuur voor de ontbrekende bardiensten, à €10,- per dienst. Je eventuele vrijstellingen zijn hierin verrekend.

Je mag je natuurlijk ook opgeven voor meer bardiensten dan je verplicht bent! Denk ook eens aan de nieuwe hapjesdiensten op sommige toernooidagen en tijdens competities. Speciaal voor mensen die van koken houden of liever achter de schermen werken.

Hoe werkt het inschrijven?

Log in op de NVLTB website, klik dan op ALGEMEEN en BARDIENST. Kies dan de maand waarin je je bardienst wil doen en klik op INSCHRIJVEN bij de vrije bardienst van jouw keuze.

De inschrijfmodule voor 2020 staat open van 16 december tot 1 maart. Wil je na deze datum nog iets veranderen, mail dan naar bardienst@nvltb.nl. Ook overige vragen met betrekking tot bardiensten kunnen naar dit adres. Heb je problemen met inloggen, neem dan contact op met automatiseringscommissie@nvltb.nl.

Nog een tip: ben je nieuw of niet al te zeker van je barcapaciteiten, kies dan niet de drukke diensten zoals bij toernooien en competities. Deze activiteiten staan aangegeven in de inschrijfmodule.

We zijn blij je ook volgend weer achter (en voor) de bar te mogen ontmoeten!

De kantinecommissie

PS. Meer informatie over de bardienstregeling en -afkoop is te vinden op de website onder ALGEMEEN en dan Reglementen

Nieuws overzicht