Jan van Kleef laat een vacature achter

Afgelopen dinsdag 19 februari is er tijdens de ALV gemeld dat we een nieuwe voorzitter van de kantinecommissie zoeken. Onvoldoende hebben we als bestuur daar duidelijk gemaakt dat we Jan van Kleef zeer erkentelijk zijn voor de vele jaren die hij deze taak heeft vervuld.   De kantinecommissie heeft een centrale functie binnen de club, zowel op sociaal als op financieel gebied.

Uiteraard gaat het hier om zaken die te maken hebben met de inkoop en verkoop van de spijzen en dranken, maar ook op de contractuele beslommeringen van de kassa, de schoonmaak van het clubgebouw en de kantine zelf, de organisatie van de barpoolmedewerkers, de organisatie van de vrijwilligers die bardiensten draaien en het in stand houden van de gezellige sfeer in de kantine.

De voorzitter stuurt dus de kantinecommissie en barpoolmensen aan. Jan van Kleef maakte in die functie deel uit van het bestuur tot aan begin 2017 toen hij constateerde dat de kantine, ondanks het zeer grote belang voor de club, weinig directe bemoeienis meer had met bestuurstaken. Alles liep op rolletjes en was goed georganiseerd.  De omzet van de bar ging ieder jaar stelselmatig omhoog.  Eenmaal uit het bestuur gaf hij afgelopen jaar ook aan dat het na meer dan 8 jaar welletjes was. Hij besloot per begin 2019 af te treden als voorzitter van de kantinecommissie. Reden dus om Jan te bedanken en om hierbij de vacature nogmaals onder de aandacht te brengen van alle leden.

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur bestuur@nvltb.nl  of de kantinecommissie.

 

Nieuws Overzicht