Kascommissie

De kascommissie bekijkt elk jaar de financiele administratie van de club.

Zij doet aanbevelingen voor verbeteringen en laat haar bevindingen horen tijdens de jaarlijks gehouden ALV. De kascommissie heeft drie leden waarvan er elk jaar een wordt vervangen.

Omschrijvingen commissies Overzicht