Leen rackets NVLTB!

De leen rackets voor met name de proefleden zijn allemaal verdwenen uit de hal in het clubhuis! Vragen aan alle leden van de NVLTB:

1. Wil diegene die momenteel een leen racket in zijn/haar bezit heeft deze, na het tennissen terugleggen in de hal van het clubhuis!

2. Zijn er leden die, tennis racket(s) bezitten, en deze niet meer gebruiken, deze beschikbaar stellen aan de vereniging. De commissie ledenwerving zal zo goed mogelijk er op toezien dat de rackets een bijdrage leveren aan de door de vereniging zo gewenste leden werving!

Nieuws Overzicht