Ledenvergadering akkoord met LED-verlichting

De ledenvergadering stemde dinsdagavond 13 december in met de plannen voor verduurzaming. Er komen zonnepanelen op het dak van het clubhuis en de traditionele baanverlichting wordt vervangen door LED-lampen. Daardoor zal de lichtsterkte – bijvoorbeeld op baan 13 – aanzienlijk verbeteren.

Parkcommissaris Erik van den Akker geeft uitleg over de duurzaamheidsplannen. Foto: Karin Schipper

Deze verduurzaming vergt, na subsidies, een investering van ongeveer een ton: 20 duizend euro voor zonnepanelen en 75 duizend ten behoeve van de aanleg van LED-verlichting. Daar staat een flink lagere energierekening tegenover. Naar schatting leveren de zonnepanelen 1.500 à 2.000 euro per jaar op. De besparing door de LED-verlichting ligt rond de 7.500 euro per jaar (stroomkosten, netwerkkosten, vervanging lampen en onderhoudskosten). Naar schattig zal de NVLTB de investering in maximaal tien jaar terugverdienen. Bijkomend voordeel van verduurzaming is een verbetering van de lichtsterkte op de banen, denkt het bestuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat de hoeveelheid licht nu erg variabel is: van 200 lux op de baseline van baan 13 tot 450 lux op baan 5; acht banen halen momenteel niet de KNLTB-norm van 300 lux. In de toekomst zal de LED-verlichting op alle banen 350 à 400 lux leveren, zo is de verwachting.

Het bestuur wil de verduurzaming financieren met subsidie (die begin volgend jaar wordt aangevraagd), eigen middelen en het uitgeven van duurzaamheidscertificaten. De leden lenen daarmee geld aan de club met een beoogde looptijd van bij voorkeur tien jaar en een rente van 2 procent.

Tijdens de vergadering werden twijfels geuit over het aantal banen met LED-lampen en over de omvang van de investering bij een dalend ledenaantal. Uiteindelijk ging de ledenvergadering toch in overgrote meerderheid akkoord met de plannen. Slechts drie van de vijftig aanwezige leden stemden tegen.

Nieuws Overzicht