Een duurzame NVLTB komt steeds dichter bij !! Zeker met financiële hulp van onze leden

Belangrijk !!! Graag dit bericht met belangstelling lezen!!!
Zoals bekend zijn we als Bestuur van onze tennisclub van plan om twee grote maatregelen door te voeren op het gebied van duurzaamheid. Maatregelen die ons heel veel energie gaan besparen.
Dit betreft:
1. Aanbrengen van zonnepanelen op het westelijk deel van het dak van het clubhuis
2. De verlichting van de tennisbanen vervangen door LED-verlichting

Half december komt een speciale Ledenvergadering over de plannen. Het Bestuur wil deze investering immers niet doen zonder raadpleging en goedkeuring van de leden.
In de tussenliggende periode wordt ook de financiering uitgewerkt. Hiervoor wil het Bestuur graag weten in hoeverre onze leden concrete interesse hebben om  risicoloos een bijdrage te leveren aan de financiering.
Voor uw beeldvorming denken wij hierbij aan het volgende:
. leden kunnen één of meerdere  ‘duurzaamheidscertificaten’ aankopen met een waarde van € 250 of
€ 500.
. de aangeschafte certificaten worden binnen redelijke termijn (vijf of 10 jaar) jaar volledig terug betaald
. jaarlijks ontvangt u hier een vaste rente op (waarschijnlijk 1,5 of 2%; hoger dan de huidige rente bij de bank)
. naar keuze kan één en ander ook als donatie vorm gegeven worden; zo mogelijk kan de vereniging hier een stichting voor vormen om dit ook fiscaal aantrekkelijk te maken.
 
Eén en ander wordt uiteraard meer concreet uitgewerkt. Dit komt dan terug in een concreet voorstel tijdens de speciale ledenvergadering (half december).
Deze peiling is op dit moment belangrijk voor de uitwerking van de financiering.
Daarnaast hebben we de mogelijkheid om voor de zonnepanelen gebruik te maken van een subsidieregeling voor burgerparticipatie op duurzame energie. Voor deze aanvraag hebben we de namen van 50 mensen nodig  die de intentie hebben om aan dit initiatief deel te nemen. Dus een positieve reactie helpt ons om extra subsidie binnen te halen.  Daarnaast is dit natuurlijk ook zeer welkom voor de investering als geheel.
Graag horen we van u of u serieus geïnteresseerd bent om hier aan deel te nemen en een indicatie van het bedrag. Dit kan via e-mail naar: parkcommissie@nvltb.nl.of akker.wijk@live.nl.  

Help ons snel aan de eerste 50 namen. Dit is nog niet verplichtend, maar moet wel van serieuze interesse getuigen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Erik van den Akker (akker.wijk@live.nl / 0317 427187).
Of spreek op het park een bestuurslid aan of een lid van de commissie duurzaamheid
(Monique Zwetsloot, Frank Zegers, Rene Siemens, Henk Lette, Frans Kegels).
Alvast heel erg bedankt.

Nieuws Overzicht