Samenstelling Commissies

De NVLTB draait op een grote groep actieve en enthousisaste vrijwilligers die in commissieverband de activiteiten binnen de vereniging organiseren. Hieronder vind je een korte omschrijving van de commissies binnen de vereniging en de taken die zijn uitvoeren.

De volgende vier commissies spelen een zeer belangrijke rol binnen de club. Vandaar dat de voorzitters ervan deel uitmaken van het bestuur. 

·        Jeugd Spel Commissie (JSC). 

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten van de NVLTB. Dat begint met de trainingen en contacten met Tennisschool Fit en de competitie van de rode, oranje, groene en gele jeugdspelers.

Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om het plezier en de teambuilding te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn de clubkampioenschappen, het open jeugdtoernooi, het vriendjes- en frietjes tennis, filmavonden, activiteiten rondom Sinterklaas, Nieuwjaar en Pasen, maar ook een bezoek aan een professioneel tennistoernooi in Nederland. Kortom, heel veel activiteiten om de jeugdspelers van de NVLTB naar de baan te halen en hen met veel plezier samen met hun team- en trainingsgenootjes te laten tennissen!

 

·        Kantine Commissie.
Het beheer van de kantine valt als geheel onder deze commissie. Hieronder valt ook het organiseren van de bardiensten.

 

·        Commissie Ledenwerving en Behoud.
De commissie Ledenwerving en Behoud heeft tot doel het aantal leden te stabiliseren en toe te laten nemen. Vooral de jeugd heeft onze aandacht. We organiseren diverse activiteiten om jeugd op ons park te krijgen en zo te laten zien hoe leuk tennis is! 
Voor de bestaande en vooral nieuwere leden proberen we activiteiten en lidmaatschapsvormen te ontwikkelen die aansluiten bij de diverse behoeftes. We faciliteren in het makkelijk vinden van tennismaatjes. Er zijn veel activiteiten voor verschillende soorten spelers. Recreanten, competitie- en toernooispelers, beginners en gevorderden, jong of oud, iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij de NVLTB en daar kunnen we allemaal aan bijdragen!

·        Senior Spel Commissie (SSC).
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten die georganiseerd worden voor senior leden. De SSC heeft nauwe contacten met subcommissies, denk hierbij bijv. aan de recreatiecommissie en toernooicommissies. De leden van de SSC organiseren de landelijke KNLTB competities.

De andere commissies van de NVLTB leveren ook allemaal een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de club.

·        Administratie

·        Automatiseringscommissie

·        Banencommissie

·        Barpouleteam

·        Beheer tennisballen

·        Clubkampioenschappencommissie junioren

 

·        Clubkampioenschappencommissie senioren

 

·       Communicatiecommissie
De communicatiecommissie regelt de interne en externe communicatie van de NVLTB. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en voor het versturen van nieuwsberichten. Ook houden ze zich bezig met de facebookpagina van de vereniging, de muurkrant op het scherm in de clubhuis en publicaties in de media (kranten of tijdschriften).

 

·        Clubfotograaf

·        Jeugdbestuur

·        Kascommissie

·       Opentoernooicommissie.

       Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Wageningse Kampioenschappen Single en Dubbel. Dit omvat het publiceren en onder de aandacht brengen van het toernooi onder de leden, het werven van deelnemers, het plannen van de wedstrijden, het verzorgen van prettige en stimulerende wedstrijdomstandigheden en uiteindelijk het huldigen van de kampioenen. Om alle leden van zowel Walhalla als NVLTB de mogelijkheid te bieden aan zoveel mogelijk onderdelen mee te doen worden er jaarlijks twee toernooien georganiseerd. De single kampioenschappen in maart en de dubbel kampioenschappen direct na de zomervakantie. Voor alle vragen over deze toernooien kan je voor, tijdens of na het toernooi bij de commissieleden terecht. Die bestaat (natuurlijk) uit leden van zowel Walhalla als NVLTB.

·        Openjeugdtoernooicommissie

·        Parkcommissie

·        Parkpouleteam

·        Recreatiecommissie

·        Senior 50 plus eendagstoernooicommissie

·        Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en beheren van de sponsors van de vereniging. Contact kan gelegd worden via sponsorcommissie@nvltb.nl.

·        Tuincommissie

·        Veterantentoernooicommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Open Veteranen Dubbel toernooi, één van de gezelligste toernooien van de regio! Dit omvat het afstemmen met de KNLTB, publiceren van het toernooi via oude en nieuwe media en het zorgen voor een entourage waarin het de deelnemers en toeschouwers gedurende het toernooi aan niets ontbreekt.

 

Commissies

Administratie
Financieel administrateur
Ledenadministrateur
Automatiseringscommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Banencommissie
Lid
Lid
Barpouleteam
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Bestuur
Parkcommissaris
Penningmeester
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter JSC
Voorzitter SSC
Voorzitter CLWB
Beheer tennisballen
Lid
Clubkamp.commissie junioren
Lid
Lid
Lid
Lid
Clubkamp.commissie senioren
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Communicatiecommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Clubfotograaf
Lid
Jeugdbestuur
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Jeugdspelcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Kantinecommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Kascommissie
Lid
Lid
Lid
Ledenwerving & Behoud
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Opentoernooicommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Openjeugdtoernooicommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Parkcommissie
Lid
Parkpouleteam
Lid
Lid
Lid
Lid
Recreatiecommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Senior 50 plus eendagstoernooi commissie
Lid
Seniorenspelcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Sponsorcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Tuincommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Corry Reebeen-Boer
Veteranentoernooicommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
07-09-2014 | Commissies | 275
Hoofdsponsoren
Intersport Rabobank
Subsponsoren
Intersport Winners