Samenstelling Commissies

 

Hieronder worden commissies genoemd waarvan de voorzitters ook deel uitmaken van het bestuur van de vereniging.

  • Senior Spel Commissie (SSC) bestaat uit vijf leden.
    Deze commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten die georganiseerd worden voor senior leden. De SSC heeft nauwe contacten met subcommissies, denk hierbij bijv. aan de recreatiecommissie en toernooicommissies. De leden van de SSC organiseren de landelijke KNLTB competities.
  • Jeugd Spel Commissie (JSC) bestaat uit acht leden. 
    Deze commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten voor jeugd leden. De JSC organiseert naast recreatieve activiteiten (bijv. frietjes tennis, jongens en meiden dag, etc.) ook de KNLTB competities.
  • Kantine Commissie (KC) bestaat uit vijf leden.
    Het beheer van de kantine valt als geheel onder deze commissie. Hieronder valt ook het inschrijven van bardiensten.
  • Ledenwerving en behoud commissie  bestaat uit vijf leden. 

 

Commissies

Administratie
Financieel administrateur
Ledenadministrateur
Automatiseringscommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Banencommissie
Lid
Lid
Barpouleteam
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Bestuur
Parkcommissaris
Penningmeester
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter JSC
Voorzitter SSC
Voorzitter CLWB
Beheer tennisballen
Lid
Clubkamp.commissie junioren
Lid
Lid
Lid
Lid
Clubkamp.commissie senioren
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Communicatiecommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Clubfotograaf
Lid
Jeugdbestuur
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Jeugdspelcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Kantinecommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Kascommissie
Lid
Lid
Lid
Ledenwerving & Behoud
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Opentoernooicommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Openjeugdtoernooicommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Parkcommissie
Lid
Parkpouleteam
Lid
Lid
Lid
Lid
Recreatiecommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Senior 50 plus eendagstoernooi commissie
Lid
Seniorenspelcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Sponsorcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Tuincommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Corry Reebeen-Boer
Veteranentoernooicommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
07-09-2014 | Commissies | 275
Hoofdsponsoren
Intersport Rabobank
Subsponsoren
Intersport Winners