Inleiding

Het bestuur bestaat uit 7 leden:

Voorzitter Sonja van der Arend
Secretaris Peter van der Meer
Penningmeester Henk Lette
Voorzitter van de Seniorspelcommissie Jacco van der Gaag
Voorzitter van de Jeugdspelcommissie Annemarie van Ballegooijen
Voorzitter van de Parkcommissie Bram van der Zalm
Voorzitter van de Commissie Ledenwerving & Behoud Heleen le Grand

e-mail bestuur: bestuur@nvltb.nl

Ledenadministrate: Louis Lutke Schipholt, e-mail: ledenadministratie@nvltb.nl

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert een keer per maand. In het bestuur worden besluiten genomen over o.a. het onderhoud van het park en banen, de tennisschool, tennisactiviteiten etc. Besluiten die niet alleen door het bestuur genomen mogen worden, worden voorgedragen tijdens Algemene Ledenvergaderingen. Een voorbeeld hiervan is contributieverhoging. Indien nodig wordt er een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven.

 

23-04-2014 | Bestuur | 247
Hoofdsponsoren
Intersport Rabobank
Subsponsoren
Intersport Winners