De eerste 70 IVA-certificaten zijn binnen! Heb jij de toets al gedaan?

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht om te zorgen dat mensen die bardienst doen, in het bezit zijn van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Je ontvangt het certificaat door een korte online toets te doen.

Waarom belangrijk?
Bardienst doen is een makkelijke en gezellige manier om iets voor de club te doen. We gaan ervan uit dat alle leden die geen andere vrijwillige functie hebben zes bardiensten per jaar draaien. Zo zorgen we samen dat iedereen na het tennissen een hapje en drankje kan nuttigen. Het schenken van alcohol brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. De IVA geeft barvrijwilligers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan, om alcoholmisbruik, alcoholgebruik onder de achttien jaar en rijden onder invloed te voorkomen.

Consequenties?
Als bij controle niet-gecertificeerde vrijwilligers achter de bar riskeert de vereniging:

  •    een waarschuwing (eerste keer)
  •    een boete,
  •    kwijtraken van de Drank- en Horecavergunning.

In het ergste geval moet het clubhuis sluiten. Bij herhaaldelijke overtreding kan ook de betreffende barvrijwilliger een boete krijgen.

Hoe haal je een IVA-certificaat?
De toets bestaat uit 15 vragen. Je kunt de toets keer op keer herhalen! Lees wel even door welke vragen je fout had...
Ga naar de website via deze link: IVA toets. Of scan de QR code:

qr_code_1.jpg

  • Kies vervolgens: ‘Ga naar de gratis E-learning’
  • Kies ‘Aan de slag’, lees de informatie door
  • Kies “naar de toets’
  • Maak een account aan en doe de toets

Na het succesvol afronden, krijg je het certificaat per mail toegestuurd. Stuur de mail met bijlage door naar bestuur@nvltb.nl.

Hulp nodig?
Heb je problemen met het aanmaken van je account of heb je andere vragen, mail gerust naar bestuur@nvltb.nl.

Inloopmiddag certificaat halen
Vind je het gezellig of makkelijk om deze toets gezamenlijk te doen, dan kan dit ook. Kom naar de inloopmiddag op dinsdag 18 juni vanaf 14:00 uur (eerste kopje koffie/thee gratis). Hulp is aanwezig. Wel je tablet of laptop meenemen! Graag hiervoor aanmelden via een mailtje naar bestuur@nvltb.nl met als onderwerp ‘inloopmiddag IVA’.

Map met IVA-certificaten
Achter de bar, naast de map met alle informatie rondom de bardiensten, staat een map met IVA-certificaten, zodat die getoond kunnen worden op moment van controle. We streven ernaar om voor half juli de meeste certificaten binnen te hebben.

Help je mee? Met een kleine inspanning van jouw kant bewijs je de vereniging een grote dienst!

Nieuws Overzicht