Van de voorzitter

Het heeft even geduurd voordat ik een bericht kon schrijven vanuit het bestuur. Ik heb helaas te kampen met een vervelende blessure, waardoor ik de afgelopen weken ook niet op de club kon zijn. Op het moment dat je even niet meer kunt spelen, merk je pas hoe leuk het spelletje is en hoe gezellig het altijd bij de NVLTB is.

Tennis leeft. We zien dat er nog steeds nieuwe leden bijkomen die (hernieuwd) kennis willen maken met onze mooie sport. Nadat de afgelopen jaren het aantal leden flink daalde, zien we sinds Corona het aantal leden weer fors stijgen. Dit is zeker ook te danken aan onze commissie Ledenwerving & Behoud. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we denk ik inmiddels ons duizendste lid mogen verwelkomen.

Activiteiten
De afgelopen tijd zijn een aantal toernooien georganiseerd. Het Open Toernooi vond in verband met de najaarscompetitie weer gespreid over twee weken plaats. In oktober hebben we onze banen beschikbaar gesteld voor een regionaal ranglijsttoernooi voor de jeugd.
Ook de komende tijd zijn er weer diverse toernooien, zoals het herfsttoernooi op 30 november, samen met Walhalla. Daarnaast willen we, voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari (noteer deze datum in je agenda), samen met Walhalla een Nieuwjaarstoernooi organiseren voor duo's van NVLTB- en Walhalla-leden.
Naast toernooien proberen we ook andere activiteiten te organiseren. Zeker voor de jeugd waren er weer veel leuke activiteiten, zoals een door het nieuwe jeugdbestuur bedacht en georganiseerd Halloween-feest. De komende tijd zijn er ook weer diverse activiteiten. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Nieuwe toplaag
Volgend jaar moet de toplaag van de Smashcourt banen worden vervangen. Afgelopen maanden werd, zeker bij regen, duidelijk dat deze banen aan vervanging toe zijn. Onze parkcommisssaris Heleen le Grand stelt op dit moment een werkgroep samen om de vervanging te regelen.
Ik kan uiteraard niet om te stijgende energieprijzen heen. Net als iedereen krijgt ook de club daar mee te maken. Ons energie-contract loopt eind van dit jaar af. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een zo voordelig mogelijke deal. De markt is grillig. Het blijft een lastige afweging tussen wachten en risico nemen bij het afsluiten van een nieuw contract, of kiezen voor zekerheid. Uiteindelijk hebben we gekozen voor zekerheid en hebben we ons contract via Sportstroom met een jaar verlengd. Gelukkig zijn we een financieel gezonde verenigingen, maar we zullen in de begroting voor volgend jaar wel rekening moeten met minimaal 50 procent hogere energiekosten. 

Lichten uit, deuren dicht
Gezien de hoge kosten vragen we graag jullie medewerking. Denk bij het verlaten van de baan na het spelen, en als geen andere spelers het licht nog nodig hebben, eraan om de lichten uit te doen. Denk er bij het afsluiten van de kantine om alle ruimtes te checken en de lichten uit te doen. De lampjes buiten aan het clubhuis zijn LED-lampjes en worden gereguleerd door een tijdklok. Ook gas is duur en nu het kouder wordt vragen we jullie op te letten dat er niet voor niets wordt gestookt. Probeer ook de deur zoveel mogelijk dicht te houden. Deze maatregelen zijn natuurlijk sowieso normaal vanuit het oogpunt van duurzaamheid.
Een paar weken geleden heeft de jaarlijkse controle van ons clubhuis door de brandweer plaatsgevonden. We blijken de zaken goed op orde te hebben. Wel werd geconstateerd dat de armaturen boven de (nood)uitgangen niet meer goed zijn. Deze worden zo snel mogelijk vervangen. 

Spic en span
Zoals jullie weten hebben we een kantineommissie. Die zorgt er onder meer voor dat er voldoende voorraad is en de kantine, naast de normale schoonmaak, spic en span is. Dat laatste is wel een aandachtspunt. Ik wil iedereen vragen om de kantine maar zeker ook de keuken, na gebruik schoon achter te laten!
Naast de kantinecommissie is er een barpoolteam actief dat zorgt voor bezetting van het clubhuis in de middagen, het aanvullen van de voorraden etc. Dit team kan nog versterking gebruiken. Lijkt het je wat?  Neem dan contact op met kantinecommissie@nvltb.nl. Uiteraard ook als je vragen hebt over de inhoud van de werkzaamheden.
We krijgen nog weleens vragen over verloren/gevonden voorwerpen. Achtergebleven kleding wordt opgehangen aan de kapstok voor de ingang van de kleedkamers. Achtergebleven bidons staan in het halletje van het clubhuis meteen links bij ingang. Waardevolle spullen kunnen worden afgegeven aan de bar en zullen veilig worden opgeborgen. Mocht je spullen niet kunnen terugvinden, stuur dan even een bericht aan bestuur@nvltb.nl.

In september hebben we kennis gemaakt met het 80e bestuur van Walhalla. Bij deze wil ik het 79e bestuur nogmaals danken voor de prettige samenwerking. Ik verwacht dat we met het nieuwe bestuur net zo’n fijne en open samenwerking zullen hebben.

Ik sloot vorige keer, en de twee keren daarvoor, af met de belofte dat de nieuwe klok geïnstalleerd ging worden. Inmiddels hangt die er, met veel dank aan Mol Elektrotechniek voor de montage en .sponsoring. 

Oh ja… de jaarlijkse ALV staat gepland voor 16 februari 2023. Noteer deze datum alvast in je agenda! 

Heb je suggesties of vragen voor het bestuur, schroom niet die te stellen. Stuur dan een bericht naar bestuur@nvltb.nl. 

Hopelijk tot snel weer op de baan,
Eric Schouwenberg

Nieuws Overzicht