Van de voorzitter

De zomer is bijna ten einde, de vakanties zitten er voor de meesten van ons weer op en het is dan ook hoog tijd om terug te kijken op afgelopen maanden. Aangezien het ook voor het bestuur qua besluiten een rustige periode was zijn er toch een aantal belangrijke zaken waar ik verderop aandacht voor wil vragen: het reserveren van de banen en, tot mijn spijt, toch ook weer de bardiensten.

Maar allereerst moet ik helaas weer beginnen met een verdrietig bericht. Op 9 juli jl. is Frans Huibers overleden, een jarenlang trouw lid van de NVLTB. Bovendien kreeg ik na mijn vorige bijdrage een bericht dat eerder Marijke Dammingh was overleden. Ik wens hun familie en tennisvrienden heel veel sterkte met dit verlies.

Voor het bestuur was het weliswaar een relatief rustige periode, maar er is de afgelopen maanden heel veel gebeurd op de club. Eindelijk konden weer de nodige activiteiten worden georganiseerd. In juni vierden we ons 100-jarig bestaan. De lustrumcommissie had voor een mooi programma gezorgd. Er was een reünie, receptie, eten en een spetterend feest. Tijdens de receptie waren er toespraken van burgermeester Floor Vermeulen en algemeen directeur van de KNLTB, Erik Poel. Ook was er een mooie toespraak van oud-voorzitter Henk le Grand, die het bestuur trakteerde op een Groninger koek. Het lustrumboek werd eveneens gepresenteerd. Rik Nijland is erin geslaagd om de geschiedenis in 25 mooie, verrassende verhalen vast te leggen. Heb je nog geen lustrumboek? Ze zijn nog steeds verkrijgbaar aan de bar voor slechts 10 euro.

Na het lustrumfeest was het tijd voor onze toernooien. Samen met Walhalla werden de Wageningse kampioenschappen georganiseerd. In de hoogste categorieën mogen Khatijah Harberink en Martine Schröder (DD), Floris Dautzenberg en Peter van de Heide (HD), Floris Dautzenberg en Linde Franken (GD) zich een jaar lang Wagenings kampioen noemen. In juli werden door de jeugdspelcommissie drie jeugdtoernooien georganiseerd bij ons op de club. Dit waren het 19de tenniskidstoernooi voor rood en oranje, het Open Jeugdtoernooi en Jeugdtoernooi Brons 2022. Met meer dan 160 deelnemers kijken we terug op een zeer geslaagd evenement. Er werd niet alleen getennist door de jeugd, want op 8 en 9 juli was er een jeugdkamp op en rond onze banen. Een mooi initiatief dat zeker een vervolg krijgt.

Tenslotte was er half juli het 26e veteranen open dubbeltoernooi. Al jaren door de deelnemers geprezen als een van de gezelligste toernooien in de regio. Ook dit jaar was het ondanks de hitte een zeer geslaagde week.

Deze zomer heb ik zelf een aantal toernooien in de regio gespeeld en het was goed om daar ook veel andere NVLTB-leden tegen te komen. Op 12 september start ons eigen open toernooi. Hopelijk zien we daar ook veel eigen clubleden op de baan. En mocht je niet spelen, kom dan gezellig even langs op de club om van leuke wedstrijden en de sfeer te genieten.

Al deze hierboven genoemde activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij het grote aantal vrijwilligers. Om onze vrijwilligers te bedanken is eind augustus gelukkig weer de vrijwilligersavond gehouden, met een Kubb- cq Molkky-toernooi en een pubquiz.

Misschien is het jullie al opgevallen, maar sinds enige tijd hebben we nieuwe afvalbakken op ons park. Dit om ons afval nog beter te kunnen scheiden. Goed als iedereen een steentje bijdraagt door het afval in de juiste bak te gooien.

Het afgelopen half jaar kregen we als bestuur veel vragen over het afhangen. Blijven we dat online doen of gaan we weer terug naar het oude systeem, waarbij iedereen op de club moet afhangen? We hebben daarvoor voor- en nadelen op een rij gezet en in juli aan jullie gevraagd je mening te geven via een enquête. De enquête is door 238 leden ingevuld.  Vorige week zijn de resultaten van de enquête, waarbij ook met name serieus naar de opmerkingen werd gekeken, besproken in het bestuur. Ik moet zeggen dat het een heel lastige (en scherpe) discussie werd. Uiteindelijk hebben we besloten om voorlopig het online afhangen te handhaven. Ook omdat het overgrote deel van de reacties voor online afhangen was. We gaan echter wel een aantal aanpassingen doen. Zo gaan we de aanvangstijden weer meer variëren. Ook maken we het pas mogelijk om twee dagen van tevoren af te hangen. We hopen zo dat meer leden ook op spitstijden kunnen spelen. Daarbij zorgen we ervoor dat er niet onnodig veel banen voor activiteiten geblokt zijn. Aan het eind van het jaar evalueren we deze aanpak.

Ik wil hierbij wel nadrukkelijk een oproep doen: als je een baan hebt gereserveerd en uiteindelijk toch besluit om niet te spelen, haal dan zo snel mogelijk je reservering eruit. Dit voorkomt dat er onnodig banen leeg liggen (en deze ook niet meer online afgehangen kunnen worden). Laten we hier met elkaar op letten, en spreek elkaar hierop aan! Ook als bestuur gaan we mensen hierover aanspreken. Dat geldt ook voor leden die twee uur achter elkaar een single afhangen en dan twee uur dubbelen. Dit is niet de bedoeling en niet netjes ten opzichte van andere leden. We houden ook dit in de gaten.  

Graag wil ik ook nog een persoonlijke noot toevoegen. Het online afhangen kan ertoe leiden dat leden een baan reserveren, een uurtje spelen en dan weer naar huis gaan (zoals dit ook bijvoorbeeld bij een sportschool gebeurt). Ik zou het betreuren als we die kant op gaan. We zijn tenslotte een vereniging waarbij we met z’n allen naast het tennis ook zorgen voor leuke activiteiten en gezelligheid.

Wat dit laatste betreft wil ik, ondanks dat ik had gehoopt dat het niet meer nodig zou zijn, aandacht vragen voor de bardiensten. Vorige week stonden nog liefst 250 bardiensten open tot het einde van dit jaar. Zoals ik al eerder aangaf, is de bardienst een verplichting bij het lidmaatschap. Het is alleen de bedoeling dit bij uitzondering af te kopen. Iedereen wordt gevraagd slechts vier bardiensten van twee uur te draaien per jaar. Dat moet toch wel lukken? Bardienst doen is ook gewoon leuk! Je leert zo de vereniging en de leden beter kennen. Bij deze een laatste oproep: heb je nog geen bardiensten ingevuld, doe het dan nu meteen! Ik reken op jullie! Het zou zonde zijn als we bij gebrek aan bemensing het clubhuis deels moeten sluiten of bijvoorbeeld het bedrag van afkoop nog verder moeten verhogen (om maar iets te noemen). Vind je het draaien van bardiensten lastig of zie je er tegenop? Schroom dan niet om contact op te nemen. Er zijn genoeg mensen die je willen helpen.

Oh ja, voor ik het vergeet, de klok. Ik sprak vorige keer de hoop uit dat deze eind juni geplaatst zou zijn, maar helaas blijkt dat toch meer tijd te kosten. De klok is inmiddels wel binnen. Het is nu een kwestie van monteren. Hopelijk nog voor het open toernooi, maar ik durf het niet meer te beloven.

Heb je vragen of suggesties voor het bestuur, schroom niet om die aan ons voor te leggen. Stuur dan een bericht naar bestuur@nvltb.nl.

Tot ziens op de baan!

Eric Schouwenberg

Nieuws Overzicht