Onze vrijwilliger Jente Christians in het zonnetje

Onze vrijwilliger Jente wordt deze keer in het zonnetje gezet. Hij is sinds 2020 lid van NVLTB en vanaf 2021 commissielid van Ledenwerving & behoud met als functie organisatie van de zondagavond toss. Hieronder een kort interview met deze vrijwilliger.

trots_op_onze_vrijwilligers___bovenkant_1.jpg

Volledige Naam

Jente Christians

Vrijwilligersfunctie

Ledenwerving & behoud (Zondag toss)

Sinds wanneer vervul je deze functie?

8-1-2021

Lid van NVLTB sinds

8-1-2020

Heb je nog andere hobby's?

Koken, ondernemen, reizen,
schaken, wandelen

Wat betekent NVLTB voor jou?

Sportiviteit en sociaal contact

Hoe ben je vrijwilliger geworden?

N.a.v. een oproep voor
vrijwilligers op de app

Wat is je vrijwilligerstaak?

Het organiseren van de zondagavond
toss

Wat vind je leuk aan je
vrijwilligerstaak?

Dat nieuwe -en proefleden de kans
krijgen op een laagdrempelige manier
te (leren) tennissen en contacten
op kunnen doen.

Heb je advies voor sporters
die nog geen vrijwilliger zijn?

Meld je aan als vrijwilliger,
bij voorkeur onder de voorwaarde
dat er gravelbanen moeten komen!

Singelen of dubbelen?

Singelen

SmashCourt of Kunstgras?

Gravel!

Speel je ook competitie?
Zo ja, in welk team

Zaterdag competitie, NVLTB 4

Wat is met tennis je sterke punt?

Forehand

Wat wil je nog leren?

Dubbelen

Wat wil je verder nog  kwijt?

Geen Tecnifibre ballen meer!

Wie wil jij de volgende keer
in het zonnetje zetten?

Bert van Herk

Nieuws Overzicht