Lustrum

Welkom op de landingspagina van ons 100-jarige lustrum. Hier kun je alle informatie vinden voor deze mooie viering. Na een kort uitstel vanwege corona vieren we dit grootse lustrum graag met leden en oud-leden op zaterdag 18 juni 2022. Er worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd en we willen graag ook zoveel mogelijk (oud)leden bereiken. Zegt het voort en tot ziens in juni!

Geef je vóór 1 juni op via deze link. We kijken uit naar een gezellige dag met z’n allen!

Groeten van de lustrumcommissie
lustrum@nvltb.nl

Voorlopig programma 18 juni 2022

13:00 reünistenlunch

15:30 receptie

19:00 buffet

20:30 swingend feest

Algemeen Overzicht