Aanscherping corona maatregelen vanaf zondag 28 november: Tennispark dicht om 17.00 uur

Het kabinet heeft de coronamaatregelen nog wat verder aangedraaid.. Vanaf zondag 28 november moet alles om 17.00 uur dicht zijn en kan er ’s avonds voorlopig niet getennist of getraind worden. Overdag kan er gelukkig nog wel gespeeld worden, maar nog steeds zonder publiek langs de baan.  De kantine blijft overdag open met coronatoegangsbewijs (CTB ofwel de QR-code)  en met verplichte zitplaatsen. De 1.5 meter afstand regel wordt ook weer verplicht buiten de banen en in het clubhuis en het dragen van mondkapjes wordt weer strenger. De maatregelen gelden in principe tot zondag 19 december.

Concreet betekent dit voor ons:

  • Tennissen blijft overdag mogelijk. Op de baan is de 1.5 meter afstand niet nodig, wel buiten de baan of op het park en in het clubhuis; het systeem om banen te reserveren is aangepast en de reeds gemaakte reserveringen van de banen nà 17,00 uur zijn geannuleerd;
  • Voor het tennissen is het niet nodig om het CTB te laten zien.
  • De kantine en terras blijven overdag open tot 17.00 uur.  De bar is open tot 17.00 uur, maar moet gesloten zijn om 17.00 uur.  De avondbardiensten blijven daarom in ieder geval tot 19 december niet nodig; voor de mensen die zich hiervoor ingeschreven hebben geldt dit alsof ze deze wel hebben vervuld.
  • Iedereen van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van het clubhuis of het terras moet een CTB laten zien en bij beweging een mondkapje dragen. Dit geldt ook voor de andere binnenruimtes, zoals kleedkamer, toilet en bestuurskamer. Een vaste zitplaats is verplicht maar hoeft dan niet op 1,5 meter.
  • Na 17.00 uur moet de deur van het clubhuis dicht zijn en de baanverlichting uit;
  • Publiek is niet toegestaan op het park. Ouders, familie en vrienden kunnen niet komen kijken bij trainingen en wedstrijden.
  • Mensen die functioneel  aanwezig moeten zijn op het tennispark hoeven geen CTB te tonen; dit kunnen trainers zijn, de leden van bestuur en de verschillende commissies die onderhoud plegen of de kantine draaiende houden, competitie- en toernooileiders en andere noodzakelijke vrijwilligers.

We rekenen op jullie begrip.

Het Bestuur

 Voor meer details kan de website van de KNLTB geraadpleegd worden.

Nieuws Overzicht