De nieuwe coronaregels per 25 september

Het is helaas verboden om in de kantine te verblijven en om er iets te eten of drinken; afhalen van consumpties en die nuttigen op het terras blijft wel mogelijk. WC en kleedkamers zijn zonder coronacheck te gebruiken.

Het zal niemand ontgaan zijn dat afgelopen week het kabinet weer nieuwe coronaregels heeft aangekondigd die per 25 september van kracht zullen zijn. Het zouden versoepelingen moeten zijn, maar voorlopig zien wij meer complicaties dan we tot nu toe hebben gehad. Bij gebruik van de kantine zijn we gebonden aan de horeca-regels wat betekent dat iedereen die daar gebruik van wil maken een coronapas moet kunnen laten zien en dat we om 24.00 u moeten sluiten. De gemeente wijst erop dat verificatie van de coronapas met identificatie is vereist, en dat overtreders een persoonlijke boete kunnen krijgen (€ 95,=) en de club een boete van € 4.000,- kan krijgen. Wij verwachten dat de handhaving vele problemen zal geven en willen die situatie vermijden.

Daarom is door het bestuur besloten dat de kantine (horeca gedeelte) voor verblijf en nuttigen van consumpties tot nader order nog gesloten blijft. Het gebruik van de bestuurskamer voor club-gerelateerde activiteiten (vergaderen, toernooicommissies en dergelijke) en uiteraard het gebruik van WC en kleedkamers is zonder verificatie met de coronacheck toegestaan.

Uiteraard zijn er voor trainingen en wedstrijden op de baan geen beperkingen meer.

De buitenruimte, zoals de terrassen, tent en loopruimtes rond de banen zijn vrij  van de coronapasrestricties. Dit betekent dat mensen in de kantine consumpties kunnen bestellen en ophalen waarna ze die op het terras kunnen nuttigen zonder dat de coronapas gecontroleerd hoeft te worden. Wij zien in deze nogal chaotische regelgeving voldoende versoepeling om de het gebruik van de keuken weer toe te staan op voorwaarde dat er maximaal 2 personen daar tegelijk aanwezig zijn en alleen voor kortdurende handelingen. Wij vragen de leden en competitiespelers daarom etenswaar zoveel mogelijk van te voren klaar te maken om dit niet allemaal in de keuken te hoeven doen.

Om met name tijdens de competitieperiode toch enig comfort op het terras te krijgen zijn we aan het kijken of er al dan niet tijdelijk verwarmingselementen kunnen plaatsen en of er weer meer bescherming tegen de wind kan worden aangebracht.

Het Bestuur N.V.L.T.B.

Nieuws Overzicht