Gezocht – nieuwe voorzitter

Zoals jullie allemaal hebben gelezen heeft Sonja besloten te stoppen als voorzitter. We vinden dat heel jammer, ze heeft de laatste vier jaar op haar eigen open en participatieve wijze ons als bestuur hechter en beter gemaakt. We gaan haar creatieve en betrokken inbreng missen. Voorlopig neemt Jacco van der Gaag vanuit het bestuur als ad interim de voorzitterstaken waar, maar het betekent wel dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter.

We zoeken iemand die betrokken en actief het boegbeeld wil zijn van onze club. Concreet betekent dit: sturing geven, meedenken en beslissen over het reilen en zeilen van de club, voeling houden met de leden en commissies, en het voorbereiden en voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Ook zal je als voorzitter met externe partijen overleggen en af en toe het gezicht “naar buiten” zijn.
Is dit iets voor jou? Of ken je misschien een mede-lid dat hier heel geschikt voor is? Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan
bestuur@nvltb.nl of met een van ons contact op te nemen.

Nieuws Overzicht