Terras en kantine weer open: graag inschrijven voor bardiensten!

Gelukkig zijn sinds 19 mei het terras en de kantine weer beperkt open. Tot 1 juni houdt de kantinecommissie samen met de barpool vrijwilligers de kantine draaiende. Vanaf 1 juni wordt van de leden zelf weer gevraagd om de kantine te bemensen en de bardiensten te doen. Door de sluiting van de kantine in de eerste 4 maanden van dit jaar betekent dit dat er in 2021 door jaarleden slechts 4 van de 6 verplichte bardiensten gedaan hoeven te worden. (NB door de vroegere zomer- en winterleden zijn 2 in plaats van 3 bardiensten nodig).  Onderaan dit bericht staat nog wat meer uitleg over de bardiensten.

Hoe werkt het inschrijven?

Log in op de NVLTB website, klik dan op ALGEMEEN en BARDIENST. Kies dan de maand waarin je je bardienst wil doen en klik op INSCHRIJVEN bij de vrije bardienst van jouw keuze.

De inschrijfmodule voor 2021 staat open van 26 mei tot 1 juli. Wil je na deze datum nog iets veranderen, mail dan naar bardienst@nvltb.nl. Ook overige vragen met betrekking tot bardiensten kunnen naar dit adres. Heb je problemen met inloggen, neem dan contact op met automatiseringscommissie@nvltb.nl.

Nog een tip: ben je nieuw of niet al te zeker van je barcapaciteiten, kies dan niet de drukke diensten zoals bij toernooien en competities. Deze activiteiten staan aangegeven in de inschrijfmodule.

We zijn blij je ook dit jaar weer achter (en voor) de bar te mogen ontmoeten!

De kantinecommissie

Meer info over de bardiensten:

We gaan er nu vanuit dat we verder het hele jaar open zullen zijn. Je bent bardienstplichtig vanaf het jaar dat je 19 wordt tot en met het jaar dat je 77 wordt. Nieuwe leden zijn in het kalenderjaar dat ze lid zijn geworden nog vrijgesteld van bardiensten. Functionarissen en actieve vrijwilligers van sommige commissies zijn ook vrijgesteld, zij zijn daar zelf van op de hoogte. Het overzicht van deze vrijstellingen is op te vragen bij bestuur@nvltb.nl .

Als je echt niet (volledig) aan de bardienstverplichting wilt of kunt voldoen, en niet in aanmerking komt voor een van de vrijstellingen, kun je bardiensten afkopen. Afkoop van bardiensten hoef je niet meer te melden. Je schrijft je in voor het aantal bardiensten dat je wilt doen en ontvangt automatisch op basis van de inschrijvingen een factuur voor de ontbrekende bardiensten, à €10,- per dienst. Je eventuele vrijstellingen zijn hierin verrekend.

Meer informatie over de bardienstregeling en -afkoop is te vinden na inloggen op de website onder ALGEMEEN en dan Reglementen

Nieuws Overzicht