Uitgifte Nieuwe NVLTB ledenpassen

Sinds een paar jaar verstrekt de KNLTB niet meer ieder jaar nieuwe ledenpassen aan alle leden, maar slechts alleen aan de nieuwe leden.  De KNLTB zal echter stoppen met het uitgeven van deze oude type ledenpassen, maar hebben wel een nieuw soort ledenpas ontwikkeld met nieuwe technologie. 

Om gebruik te maken van die nieuwe technologie gaat de NVLTB daarom aan alle leden nieuwe ledenpassen uitgeven die meerdere jaren geldig blijven.  Dit maakt het mogelijk eindelijk de toegang tot het clubhuis goed te regelen, maar daarbij ook de nieuwe mogelijkheden voor afhangen, baanverlichting en beveiliging te benutten.

Wij denken deze omslag in de maanden mei en juni te kunnen realiseren

Terwijl de voorbereidende werkzaamheden bezig zijn om (in eerste instantie) de toegang tot het clubhuis fysiek te kunnen regelen (afstemming computerprogrammatuur, aanleg kabels en sluitingsysteem) zullen de nieuwe pasjes (zie bijgaand het nieuwe ontwerp) geprint worden door de NVLTB-ledenadministratie. 

Uiteraard kunnen alle leden een pasje krijgen, maar de uitgifte van de passen zullen aan alle actieve leden in verschillende segmenten, steeds in delen plaatsvinden.  De manier waarop en het tijdstip van uitgifte zullen in de nieuwsbrief en op de website bekend gemaakt worden. Op het moment dat het grootste deel van de leden het nieuwe pasje hebben ontvangen zal de toegang van het clubhuis en andere functionaliteiten overgezet worden naar het nieuwe systeem.  Op afstand digitaal afhangen zal steeds mogelijk blijven. Er zal dan verder gebouwd worden aan de andere functionaliteiten van het systeem (afhangbord, lichtbeheer, beveiliging en kassa). Zoals gezegd...., wij hopen deze omslag in juni gereed te hebben.

Het Bestuur NVLTB

Nieuws Overzicht