John Jansen nieuw Lid van Verdienste

De algemene ledenvergadering heeft John Jansen benoemd tot Lid van Verdienste. Dit eerbetoon viel hem ten deel bij zijn afscheid als financieel administrateur van de club. 

Volgens penningmeester Henk Lette heeft John er tien jaar lang ‘meestal onzichtbaar’ voor gezorgd dat de belangrijkste inkomsten van de club gewaarborgd werden. ‘De taak die hij die tijd heeft uitgevoerd, de verzorging van de inning van de contributiebetaling, de bardienstafkoop en de competitiebijdragen bij de leden, heeft hij met grote precisie en aandacht uitgevoerd’, aldus Henk tijdens de ALV.

‘John had zijn eigen manier van de zaken aanpakken, werkte zelfstandig en liet zich niet snel zenuwachtig maken. Daarbij trad hij soms op als achtervang bij vakanties van de penningmeester.’

De financiële administratie wordt overgenomen door Martijn Weenink. Diens eerste wapenfeit is aanstaande: binnenkort wordt de contributie (incasso) afgeschreven.

Nieuws Overzicht