Vrijwilligers gezocht!

Meer dan een miljoen vrijwilligers maken het samen mogelijk dat ieder weekend miljoenen Nederlanders kunnen sporten. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat alle randvoorwaarden zijn ingevuld, zodat de sporter zich kan richten op het sporten zelf. Door een stapje verder te gaan maken vrijwilligers het verschil op iedere sportvereniging. De NVLTB heeft gelukkig een groot aantal vrijwilligers (± 100), die zich samen voor onze club inzetten. Samen zorgen zij ervoor dat onze tennisclub goed draait. In de tabel hieronder staan de vacatures die open staan, zodat u ook u steentje kunt bijdragen aan onze club. 

 

Vacature Taken Contact
Medewerker Financien Inning contributies, competitiebijdragen, afkoop bardienst penningmeester@nvltb.nl
Clubfotograaf Maken foto's voor website/nieuwsbrief. 
Plaatsen foto's op digitale media.
communicatiecommissie@nvltb.nl
Commissielid Ledenwerving en behoud Contact en advies voor nieuwe(proef)leden, 
bij voorkeur recent lid
bestuur@nvltb.nl
Commisielid Communicatiecommissie Schrijven stukken voor gedrukte media: bv. lokale krant communicatiecommissie@nvltb.nl

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de vacatures of vrijwilligerswerk bij de NVLTB in het algemeen, dan kunt u contact op nemen via bestuur@nvltb.nl

Algemeen Overzicht