Aanpassing in het reserveringsysteem vanaf 3 maart

De zon schijnt uitbundig, de krokussen schieten uit de grond, en voor het eerst sinds afgelopen zomer is er een kleine versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd: vanaf 3 maart wordt de regel “maximaal 2 spelers per baan” afgeschaft voor tennissers onder de 27 jaar. Voor de gemiddelde NVLTB-er betekent dat … helemaal niks. Alleen vier leden die allemaal 26 jaar of jonger zijn, kunnen samen gaan dubbelen. Het is wel nodig hiervoor het reserveringssysteem aan te passen en dat merkt iedereen. 

Omdat het nog steeds niet is toegestaan om zonder afspraak (reservering) op het park te zijn, is het nodig de mogelijkheid om te dubbelen weer open te zetten in het reserveringssysteem. Technisch kunnen we dat niet beperken tot alleen de leden van 26 jaar en jonger. Zodoende kan iedereen straks administratief een baan reserveren met vier personen. Maar leden van 27 jaar en ouder mogen nog steeds alleen singelen en met niet meer dan twee mensen op een baan zijn. Overtreding kan bij controle door boa’s of politie tot een boete leiden. We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid hierin.

Hopelijk drijft de zon het virus verder in het nauw en kunnen we binnenkort allemaal weer dubbelen.

Nieuws Overzicht