Incasso’s voor de bardienstafkoop zijn onderweg: 50% tarief.

We willen jullie laten weten dat de incasso voor het afkopen van de bardiensten van 2020 uiteindelijk aanstaande is. Dit betekent dat diegenen die zich niet hebben ingeschreven voor bardiensten binnenkort daarvoor een afschrijving van de bankrekening kunnen verwachten.

Normaal wordt deze incasso in de maand juni of juli uitgevoerd op basis van de registratie in de maand maart, maar door de coronasituatie hebben we het even aangekeken; hebben we in juli/augustus de bardienstinschrijving weer open gesteld tot 1 september. Nu met de recente maatregelen van het kabinet waardoor we de kantine weer tijdelijk moesten sluiten hebben we als Bestuur het besluit genomen om voor de leden die hun bardienstverplichtingen hebben afgekocht het tarief per bardienst te halveren. Dit om enigszins in gelijke pas te lopen met de leden die wel bardiensten hebben gedaan en die ook vaak tot de ontdekking kwamen dat deze door de sluiting van de kantine niet hoefde plaats te vinden.

Op basis van deze beslissing kunnen geen rechten ontleend worden. Ook al heeft iedereen last van de coronasituatie op welke manier dan ook, blijft het voor de NVLTB  van belang dat het vervullen van bardiensten onderdeel vormt van het lidmaatschap van leden van 18 jaar en ouder (zoals is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement). Dit betekent dat zowel voor leden die afkopen als voor leden die hun bardienst al hebben gedaan, hadden moeten doen of nog moeten doen, er voor dit jaar een ongeveer gelijke belasting is, al kunnen er individuele verschillen zijn.

Voor volgend jaar denken we de bardiensten wederom voor het hele jaar volledig te gaan plannen en bekijken we dan hoe de coronasituatie zich ontwikkelt.  Wij hopen – ongetwijfeld met jullie – dat weer volledige bardiensten gedaan kunnen worden. Niet alleen vanuit sociaal oogpunt zou het goed zijn als de bar weer open mag zijn; ook financieel heeft de kantine van de NVLTB – en dus ook de leden en de club – dit jaar een forse tegenvaller te verwerken.

Het Bestuur 

Nieuws Overzicht